logo


ERREALARENTZAT FUTBOL ZELAI BERRIA ETA ERREPIDE ZATI BATEN ERABERRITZEA ZUBIETAKO INSTALAZIOETAN

0

Futbol zelai berriaren eraikuntzak 7 metroko hondeaketak eta muru berde batek eutsiko dituen 10 metroko betelanak aurrikusten ditu. Errepidearen eraberritzeari dagokionez, aparkalekua ez zeharkatu behar izateko desbideratze bat proiektatu da. Lan hau burutzeko, mikropilotatua egongo den zapata batetan sostengatzen den eskoilera bat aurrikusten da beharrezkoak diren betelanak eusteko.

Ikerlan honetan, proiktatutako egituren zimentuei buruzko eta ezponden egonkortasun eta hauen bultzadei buruzko gomendioak eman ditu LURTEK-ek.

Captura1 pano s2 talud sondeo